Koordynator regionalny projektu

Diana Sinkiewicz >> d.sinkiewicz@zzpp.net.pl

„Kodeks dobrych praktyk współpracy pomiędzy samorządem a biznesem” – 8 września br. w Urzędzie Miasta Szczecin odbyło się spotkanie w ramach projektu realizowanego wspólnie z Center for International Private Enterprise.
 
W licznym gronie przedstawicieli gmin, wójtów i burmistrzów, oraz silnej reprezentacji zachodniopomorskich przedsiębiorców, rozmawialiśmy o potrzebach, pomysłach i wyzwaniach we współpracy biznesu i samorządu.
To niezwykle owocne spotkanie ukazało nowe możliwości w obopólnych relacjach. Bez silnych przedsiębiorstw nie ma rozwoju regionu – cieszymy się, że przedstawiciele samorządów to rozumieją i chcą współtworzyć z nami Kodeks Dobrych Praktyk.
 
Podczas spotkania odbyło się uroczyste przekazanie Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego Pani Annie Pawlak – Dyrektor ds. Rozwoju Relacji Społecznych w BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego – gratulujemy!
 
Miasto Szczecin otrzymało nadany przez ZPP tytuł Przyjazny Samorząd – nagroda przyznawana jest za dobrą współpracę z biznesem. 
Dziękujemy Panu Prezydentowi Michał Przepiera za gościnę w pięknym gmachu Urzędu Miejskiego i konstruktywną dyskusję 
Wkrótce kolejne informacje o projekcie „Kodeks dobrych praktyk współpracy pomiędzy samorządem a biznesem”.
Zapraszamy na Konferencję poświęconą współpracy samorządu z biznesem – 8 września br. Urząd Miejski w Szczecinie.
 
Będziemy gościć przedstawicieli miast i gmin, oraz przedsiębiorców z woj. zachodniopomorskiego. To będzie doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów i rozmów z samorządowcami z Państwa regionu.
 
Konferencja odbędzie się w ramach projektu, który ZPP organizuje we współpracy z Center for International Private Enterprise CIPE (amerykański instytut wspierania przedsiębiorczości, założony przez prezydenta Ronalda Reagana w 1983r.).
 
Podczas spotkania zostanie także przekazana Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego Pani Annie Pawlak, za całokształt działalności zawodowej, społecznej i publicznej na rzecz woj. zachodniopomorskiego. Anna Pawlak jest Dyrektorem ds. Rozwoju Relacji Społecznych w BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego. Ściśle współpracuje z przedsiębiorcami, oraz jednostkami samorządu terytorialnego na terenie 8 województw.
 
Zachęcamy do udziału w konferencji – razem możemy wypracować szereg dobrych rozwiązań.
 
Udział wyłącznie po zarejestrowaniu się. Zgłoszenia proszę nadsyłać na biuro@zzpp.net.pl. Ilość miejsc ograniczona.
 

W dniu 24 lipca 2023 roku odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta Szczecin, które skupiło się na bieżącej sytuacji przedsiębiorców zarówno ze Szczecina, jak i zachodniopomorskiego regionu. Podczas tego owocnego spotkania, odbywającego się w ramach projektu pn. „Kodeks Dobrych Praktyk – dialog pomiędzy samorządem a biznesem”, ustalono plany na przyszłość, w tym zorganizowanie konferencji we wrześniu, mającej na celu wspieranie wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami i różnymi gminami.


Jednym z istotnych rezultatów spotkania było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy między Zachodniopomorskim Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców a Urzędem Miasta Szczecin. Ten krok stanowi znaczący przejaw zaangażowania lokalnych władz w rozwijanie współpracy z przedsiębiorcami oraz wspieranie rozwoju sektora prywatnego w Szczecinie i całym zachodniopomorskim regionie.
Spotkanie zaowocowało również opracowaniem modelu częstszych spotkań w podobnej formule jak dzisiejsze, co zapewni stały dialog i współpracę pomiędzy przedsiębiorcami a władzami samorządowymi. Regularne kontakty między stronami otworzą nowe możliwości dla rozwoju przedsiębiorstw, stymulując inwestycje i tworząc korzystne warunki dla biznesu.


Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że podpisany list intencyjny oraz planowana konferencja we wrześniu staną się pierwszymi krokami ku silniejszej współpracy i dalszemu rozwojowi biznesu w regionie. Jest przekonanie, że poprzez wzajemne wsparcie i wymianę doświadczeń, przedsiębiorcy osiągną sukcesy nie tylko na lokalnym, ale także na ogólnopolskim i międzynarodowym rynku.
Dziękujemy za zaufanie

W dniu 30 czerwca odbyło się spotkanie z wiceprezesem Zachodniopomorskiego ZPP Robertem Lewandowskim  i Burmistrzem gminy Dębno, Panem Grzegorzem Kulbickim, mające na celu zaangażowanie gminy w projekt Kodeks Dobrych Praktyk. Podczas spotkania omówiono możliwości współpracy i działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności biznesowej. Gmina Dębno jest aktywna w obszarze wspierania przedsiębiorczości poprzez swoje Centrum Wsparcia Biznesu.

Wydział Centrum Wspierania Biznesu (CWB) w Dębnie realizuje projekt pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland”. Przedsiębiorcy i przyszli przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z pomocy doradczej w zakresie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej, jak również pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak środki z Powiatowego Urzędu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Lokalnej Grupy Działania „Lider Pojezierza” czy programów wojewódzkich.

Gmina Dębno posiada również uchwałę w sprawie zwolnienia nowych inwestycji z podatku od nieruchomości, co stanowi dodatkowy bodziec dla przedsiębiorców rozważających inwestycje w tym obszarze.

Centrum Wsparcia Biznesu Dębno, będąc częścią sieci podobnych centrów po polskiej i niemieckiej stronie, aktywnie uczestniczy w różnych wydarzeniach organizowanych corocznie. Podczas tych wydarzeń przedsiębiorcy i przedstawiciele samorządu mają możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń. Dzięki współpracy sieciowej możliwe jest szybsze i bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców przez samorząd.

Centrum Wsparcia Biznesu organizuje również bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, marketingu oraz spotkania informacyjne dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój działalności gospodarczej i podnoszenie kwalifikacji pracowników. Szkolenia te cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i urzędników, którzy również uczestniczą w tych inicjatywach.

Działania Centrum Wsparcia Biznesu w Dębnie stanowią ważny element wspierania lokalnego biznesu i budowania pozytywnych relacji między przedsiębiorcami a samorządem. Poprzez organizację spotkań biznesowych, szkoleń i wydarzeń informacyjnych. Centrum umożliwia aktywny dialog oraz współpracę między przedsiębiorcami a urzędnikami.

Współpraca pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami w ramach Centrum Wsparcia Biznesu Dębno ma na celu stworzenie korzystnego i sprzyjającego środowiska dla rozwoju lokalnej gospodarki. Przedsiębiorcy mają dostęp do wsparcia i doradztwa w różnych dziedzinach, co przyczynia się do poprawy ich wiedzy i umiejętności biznesowych.

Centrum Wsparcia Biznesu Dębno odgrywa istotną rolę w budowaniu silnego partnerstwa między sektorem publicznym a prywatnym, wspierając przedsiębiorców w ich działalności oraz dostarczając im niezbędnych narzędzi i informacji. Dzięki regularnym szkoleniom, spotkaniom informacyjnym oraz wspólnym wydarzeniom biznesowym, przedsiębiorcy mają możliwość rozwoju, wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów zarówno z innymi przedsiębiorcami, jak i z samorządem.

Działania Centrum Wsparcia Biznesu w Dębnie są dobrze przyjęte przez lokalną społeczność biznesową, a także cieszą się uznaniem ze strony samorządu. Ta wzajemna współpraca i dialog przyczyniają się do budowy silniejszej gospodarki lokalnej oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w regionie.

Dębno, dzięki swojemu zaangażowaniu w projekt KDP oraz działalności Centrum Wsparcia Biznesu, staje się atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorców, którzy mogą liczyć na wsparcie, doradztwo i sprzyjające warunki dla rozwoju swojej działalności. Współpraca między samorządem a przedsiębiorcami w Dębnie staje się wzorcem dla innych gmin i regionów, inspirując do budowania dialogu i współpracy na rzecz rozwoju biznesu.

Dziękujemy za spotkanie i liczymy na współpracę.

Zespół
ZZPP

Urząd Miasta Szczecin dołączył do projektu Kodeks Dobrych Praktyk. W dniu 29 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządowych. Urząd Miasta reprezentował Pan Michał Przepiera – Zastępca Prezydenta oraz Pani Renata Polikowska – Dyrektor Zarządzająca Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.

Celem spotkania było przeprowadzenie szczegółowej dyskusji oraz dokonanie konkretnych ustaleń dotyczących implementacji Kodeksu Dobrych Praktyk oraz wzmocnienia współpracy pomiędzy samorządem a biznesem w ramach różnych projektów. Spotkanie miało na celu omówienie poszczególnych zasad i wartości określonych w Kodeksie Dobrych Praktyk, jak również ustalenie konkretnych działań i inicjatyw, które będą sprzyjały efektywnej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym. Dodatkowo, spotkanie miało na celu wypracowanie strategii i narzędzi, które będą służyć zacieśnieniu więzi i wzmacnianiu relacji między samorządem a biznesem w ramach różnych projektów realizowanych na styku tych dwóch sektorów. 

Organizatorzy

Projekt realizowany przy wsparciu

Partnerzy

KONTAKT
Ewa Czerwińska
Dyrektor Departamentu Relacji
e.czerwinska@zpp.net.pl

© copyrights 2023. dialog-biznes.zpp.net.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, że Administratorem danych osobowych podawanych w ramach Projektu „Kodeks Dobrych Praktyk dialog pomiędzy samorządem a biznesem” jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.