Koordynator regionalny projektu

Andrzej Romańczuk-Fiedorowicz  >> a.romanczuk-fiedorowicz@zppslask.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ma wiele powodów, aby wesprzeć nasz projekt. Wyraża pełne poparcie dla inicjatywy skutecznego i konstruktywnego dialogu między urzędem a przedsiębiorcami. Jak podkreślił Pan Grzegorz Sikorski, Dyrektor WUP na spotkaniu w dniu 14 września br. taka współpraca ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu oraz poprawy warunków życia jego mieszkańców.

Współpraca między Wojewódzkim Urzędem Pracy a przedsiębiorcami może przyczynić się do stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju lokalnych firm i przedsiębiorstw. Poprzez dialog i wspólne działania można identyfikować potrzeby biznesowe i dostarczać rozwiązania, które wspierają przedsiębiorców w rozwoju. Skuteczna współpraca może pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy i zatrudnianiu mieszkańców regionu. Wspólna praca nad programami szkoleniowymi i rozwojowymi może pomóc w zwiększeniu szansy na zatrudnienie dla osób poszukujących pracy. Może być skutecznym narzędziem do rozwijania kompetencji pracowników i dostosowywania ich do zmieniających się potrzeb rynku pracy. To może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności regionu. Pomoże w identyfikacji i eliminacji zbędnych procedur biurokratycznych oraz ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej.

Współpraca między Wojewódzkim Urzędem Pracy a przedsiębiorcami to kluczowy element budowania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Popierając tę inicjatywę, urząd wyraża gotowość do aktywnego uczestnictwa w procesach dialogu, które przyczynią się do polepszenia warunków życia mieszkańców Katowic i okolic.

W Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach, 19 września, odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Kodeks Dobrych Praktyk – Dialog pomiędzy samorządem a biznesem”. Podczas wydarzenia Katowice otrzymały nagrodę Przyjazny Samorząd przyznawaną przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk.

Projekt „Kodeks Dobrych Praktyk – Dialog pomiędzy samorządem a biznesem” zainicjowany został w marcu 2022 przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk oraz Center for International Private Enterprise (CIPE). Jego celem jest pomoc w dialogu między przedsiębiorcami a samorządami.

W ramach projektu odbywały się warsztaty, konsultacje i tworzone były inicjatywy ułatwiające komunikację.

Spotkania w ramach projektu były doskonałą okazją do nawiązania cennych kontaktów oraz relacji biznesowych. Dobre relacje pomiędzy samorządem i biznesem, zrozumienie wzajemnych potrzeb, możliwości i ograniczeń każdej ze stron przekłada się później zarówno na rozwój firm, jak i regionu. Miasto Katowice jest jednym z sześciu miast w Polsce, w którym organizacja Center for International Private Enterprise (CIPE) zrealizowała projekt.

W trakcie spotkania podsumowującego wręczone zostały nagrody PRZYJAZNY SAMORZĄD – dla samorządów z województwa śląskiego, które są najbardziej zaangażowane w budowanie pozytywnych relacji z przedsiębiorcami. Nagrody oprócz Katowic otrzymały również: Siemianowice Śląskie, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Tychy, Mikołów oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W ostatnich latach coraz większe znaczenie przywiązuje się do współpracy pomiędzy samorządem a biznesem, gdyż obie strony zdają sobie sprawę, że razem tworzą nie tylko ekosystem gospodarczy, ale pracują na rozwój miast i lokalnych wspólnot.  W celu uregulowania tych relacji i stworzenia solidnej podstawy dla dialogu, powstał raport pn. “Kodeks Dobrych Praktyk – dialog pomiędzy samorządem a biznesem”. Kodeks zawiera przydatne rozwiązania dla usprawnienia relacji między władzami samorządowymi i lokalnym biznesem. W postulatach zawarte zostały m.in. kwestie aktywności przedsiębiorców w życiu i rozwoju miast, wzajemnym zrozumieniu na linii samorząd – przedsiębiorca oraz wspólnym działaniu na rzecz kształcenia branżowego. 

Projekt zainicjowany w 2022 r. początkowo opiewał trzy polskie miasta: Częstochowę, Katowice i Łódź. Powstał przy wsparciu Center for International Private Enterprise CIPE)  https://www.cipe.org/

Miasto Katowice od samego początku zaangażowane jest w projekt. Katowice podzieliły się wieloma dobrymi praktykami, które udało się nam wypracować podczas realizacji projektów skierowanych do sektora MMŚP. Jesteśmy otwarci na dialog i wsłuchujemy się w potrzeby przedsiębiorców, bo to są korzyści dla naszych mieszkańców. Przykładowo zwiększa się oferta miejsc pracy, ale i oferta usług i produktów, które są dostępne w naszym mieście. Mam nadzieję, że takie działania pomagają w jeszcze lepszym zrozumieniu specyfiki zarówno biznesu, jak i samorządu – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Takie spotkania są doskonałą okazją do wymiany pomysłów, omówienia bieżących spraw biznesowych i identyfikacji potrzeb oraz wyzwań przedsiębiorców w mieście. Dlatego zapraszamy do udziału w spotkaniach  z przedstawicielami samorządowymi i przedsiębiorcami, które odbędą się 13 i 26  lipca oraz 28 sierpnia w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink.

Tegoroczna edycja projektu opiewa kolejne miasta, jak również stworzyła możliwość współpracy z gminami w całej Polsce.

KDP to inicjatywa skupiająca się na budowaniu silnych relacji pomiędzy przedsiębiorcami a samorządami, mających na celu stworzenie korzystnego środowiska biznesowego oraz wzmacnianiu lokalnych społeczności gospodarczych. Poprzez współpracę i wymianę informacji, projekt dąży do zwiększenia efektywności dialogu między sektorem biznesowym a władzami lokalnymi, a także do zidentyfikowania obszarów, w których można wprowadzić usprawnienia i udoskonalić procesy współpracy.

To inicjatywa otwarta dla wszystkich przedsiębiorców, samorządów i instytucji, które są zaangażowane w rozwój lokalnej gospodarki. Wszystkie miasta biorące udział w projekcie mają możliwość aktywnego uczestnictwa, wnosząc swoje doświadczenia i wiedzę do wspólnego dyskursu. W ramach projektu organizowane są spotkania, warsztaty i konferencje, które umożliwiają wymianę dobrych praktyk, budowanie relacji biznesowych oraz identyfikowanie możliwości rozwoju. Więcej informacji znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/ZPPSlask?locale=pl_PL

W ramach projektu uruchomiono również konkurs, w którym Związek Przedsiębiorców i  Pracodawców – Śląsk zachęca samorządy w Polsce do podzielenia się swoimi wypracowanymi ścieżkami dialogu z lokalnym biznesem. Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 31 lipca 2023 r.

Najciekawsze rozwiązania zostaną nagrodzone dyplomem i statuetką „Samorząd Przyjazny MSP”. Szczegóły konkursu na stronie kodeksu https://dialog-biznes.zpp.net.pl/.

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorem projektu w Katowicach – Wiceprezesem ZPP Śląsk p. Andrzejem Romańczukiem – Fiedorowiczem  a.romanczuk-fiedorowicz@zppslask.pl oraz na stronę projektu https://dialog-biznes.zpp.net.pl/.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) jest organizacją polskich przedsiębiorców założoną w 2010 r. Zrzesza 16 organizacji regionalnych i 19 organizacji branżowych. ZPP jest członkiem Rady Dialogu Społecznego i posiada przedstawicielstwo w Brukseli. Związek co roku publikuje ponad 30 autorskich raportów, opracowań, filmów oraz ponad 100 komentarzy, stanowisk i opinii legislacyjnych. Organizuje liczne debaty i spotkania. Celem ZPP jest uczynienie Polski miejscem z najlepszymi warunkami do prowadzenia biznesu i systemem podatkowym w Europie. Jest organizacją apolityczną, wspierającą wolny rynek i zdrowy rozsądek ekonomiczny, niezależnie od podziałów politycznych.

Center for International Private Enterprise (CIPE) jest organizacją pozarządową o profilu biznesowym, działającą na styku demokracji i rozwoju gospodarczego w celu wdrażania rodzimych, opartych na sektorze prywatnym rozwiązań dla wyzwań stojących przed rynkami wschodzącymi i granicznymi. Misją CIPE jest wzmacnianie demokracji poprzez prywatną przedsiębiorczość i reformy rynkowe, realizując wizję świata, w którym demokracja zapewnia wszystkim wolność i możliwości dobrobytu. Założona w 1983 r. i mająca siedzibę w Waszyngtonie, CIPE działa w ponad 80 krajach poprzez sieć partnerskich stowarzyszeń biznesowych, izb handlowych, ośrodków analitycznych i innych organizacji oraz posiada biura terenowe i przedstawicieli w ponad 30 krajach, w tym biuro europejskie na Słowacji. Programy CIPE są wspierane przez USAID, National Endowment for Democracy (NED), Departament Stanu USA, agencje donatorów z Australii, Wielkiej Brytanii, Kanady i innych krajów, a także przez prywatne fundacje. CIPE jest filią Amerykańskiej Izby Handlowej oraz instytutem National Endowment for Democracy.

Katowice z nagrodą „Przyjazny Samorząd”

Dzisiaj, tj. 19 września w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Kodeks Dobrych Praktyk – Dialog pomiędzy samorządem a biznesem”. Podczas wydarzenia Katowice otrzymały nagrodę Przyjazny Samorząd przyznawaną przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk.

– Katowice zawsze chętnie angażują się w projekty oparte na współpracy i wymianie doświadczeń. Tym chętniej zaangażowaliśmy się w program Kodeks Dobrych Praktyk, dzieląc się swoimi doświadczeniami i pomysłami. W dalszym ciągu jesteśmy otwarci na dialog wiedząc, że razem tworzymy ekosystem gospodarczy, który pozytywnie oddziałuje na jakość życia mieszkańców Katowic – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Nasze zaangażowanie w projekt zostało docenione przez ekspertów, co znalazło odzwierciedlenie w nagrodzie „Przyjazny Samorząd”, za którą dziękuję – dodaje prezydent.

Projekt „Kodeks Dobrych Praktyk – Dialog pomiędzy samorządem a biznesem” zainicjowany został w marcu 2022 przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk oraz Center for International Private Enterprise (CIPE). Jego celem jest pomoc w dialogu między przedsiębiorcami a samorządami. W ramach projektu odbywały się warsztaty, konsultacje i tworzone były inicjatywy ułatwiające komunikację. – Chcemy, aby nasz projekt przyczynił się do trwałej poprawy relacji i zrozumienia między samorządem a biznesem, co przyniesie korzyści zarówno dla biznesu jak i lokalnych społeczności – mówi Marcin Materna, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk.

Spotkania w ramach projektu były doskonałą okazją do nawiązania cennych kontaktów oraz relacji biznesowych. Dobre relacje pomiędzy samorządem i biznesem, zrozumienie wzajemnych potrzeb, możliwości i ograniczeń każdej ze stron przekłada się później zarówno na rozwój firm, jak i regionu. Miasto Katowice jest jednym z sześciu miast w Polsce, w którym organizacja Center for International Private Enterprise (CIPE) zrealizowała projekt.

– Dobre relacje pomiędzy samorządem i biznesem, zrozumienie wzajemnych potrzeb, możliwości i ograniczeń każdej ze stron przekłada się zarówno na rozwój firm, jak i regionu. Mamy świadomość, że współpraca z przedsiębiorcami nad ciągłym i zrównoważonym rozwojem ekosystemu gospodarczego jest ważna.  Wierzymy, że przystąpienie do projektu wpłynie na rozwój przedsiębiorczości i otoczenia biznesu w zakresie dialogu społecznego Miasta z przedsiębiorcami – dodaje Magdalena Kolka, zastępca naczelnika wydziału obsługi inwestorów.

W trakcie spotkania podsumowującego wręczone zostały nagrody PRZYJAZNY SAMORZĄD – dla samorządów z województwa śląskiego, które są najbardziej zaangażowane w budowanie pozytywnych relacji z przedsiębiorcami. Nagrody oprócz Katowic otrzymały również: Siemianowice Śląskie, Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Tychy, Mikołów oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.  

 

27 lipca odbyło się spotkanie w ramach projektu 'Kodeks Dobrych Praktyk  Dialog pomiędzy samorządem a biznesem’ realizowanego przy wsparciu Center for International Private Enterprise (CIPE). Spotkanie zostało zorganizowane przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk oraz Strefa Innowacji Miasta Katowice, które pełniło rolę gospodarza.
Na zaproszenie Miasta Katowice oraz ZPP ŚLĄSK uczestniczyli w nim przedstawiciele kilku instytucji, innych miast oraz przedsiębiorcy To była doskonała okazja do wymiany doświadczeń i pomysłów.
Oto kluczowe punkty, które omówiliśmy:
  • Zapoznaliśmy uczestników ze szczegółami dotyczącymi CIPE oraz omówiliśmy 10 najlepszych praktyk, które wypracowaliśmy w 2022 roku.
  • Pogłębiliśmy temat współpracy między przedsiębiorcami a administracją, co pozwoliło nam lepiej zrozumieć cele i oczekiwania obu stron.
  • Omówiliśmy m.in. warunki przetargów, które są kluczowe dla wielu przedsiębiorców. Jest to ważny element procesu inwestycyjnego, dlatego szukamy najlepszych praktyk i rozwiązań.
  • Przedstawiciele zaproszonych miast podzielili się z nami swoimi doświadczeniami na temat współpracy między administracją a przedsiębiorcami w Gliwicach, w Bytomiu oraz w Dąbrowie Górniczej. To cenne informacje, które pomagają nam zrozumieć różnorodność podejść i praktyk w różnych miejscach.
  • Przedsiębiorcy opowiedzieli o problemach, z jakimi najczęściej się spotykają w kontaktach z administracją. Ich uwagi i sugestie są nieocenione dla naszej pracy nad doskonaleniem środowiska biznesowego.
  • Przedstawiciel Metropolii GZM opisał nam, jak wygląda współpraca w różnych miastach, i podzielił się doświadczeniami z innych krajów. To świetna okazja do nauczenia się od innych i do zastosowania najlepszych praktyk w naszym kontekście.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich zaangażowanie i wkład w to spotkanie. Wasza aktywność naprawdę robi różnicę! Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!
ZPP, CIPE oraz Miasto Katowice zapraszają przedsiębiorców na spotkanie dotyczące projektu „Kodeks Dobrych Praktyk – Dialog pomiędzy samorządem a biznesem”!  
Spotkanie odbędzie się 13.07.2023 w godz. 11-13 w RawaInk – Strefa Innowacji Miasta Katowice, Katowice ul. Teatralna 17A.
Dlaczego warto poświęcić 2h swojego czasu?

Będziesz miał okazję wpłynąć na kształt dialogu między biznesem a samorządem.
Poznasz najlepsze praktyki i dowiesz się, jak skutecznie komunikować się z władzami lokalnymi.
Twoje doświadczenia i pomysły mogą przyczynić się do tworzenia lepszego środowiska dla rozwoju biznesu.
 
Dołącz do nas i wpływaj pozytywnie na współpracę Biznes – Samorząd!
Projekt realizowany przy współpracy z Center for International Private Enterprise.
Podczas konferencji FINANSE DLA ROZWOJU przedstawiliśmy nasz wspólny projekt z CIPE – „Kodeks Dobrych Praktyk – dialog pomiędzy samorządem a biznesem”.
 
To inicjatywa, którą zainicjowaliśmy w marcu 2022 roku, mająca na celu pomoc w dialogu społecznym między przedsiębiorcami a samorządem gminnym wybranych miast. Projekt realizowany jest w trzech miastach: Częstochowie, Katowicach oraz Łodzi.
Projekt jest kontynuacją pracy z 2022 roku, w trakcie którego prowadziliśmy badania, spotkania i konsultacje, które zaowocowały powstaniem Kodeksu Dobrych Praktyk. Naszym celem jest stymulowanie powstania i wdrażania systemowych, skoordynowanych rozwiązań w zakresie dialogu z lokalnym biznesem.
 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten projekt i cieszymy się na kolejne możliwości współpracy!

Kolejne Inspirujące śniadanie przedsiębiorców za nami.

W dniu 6 czerwca odbyło się kolejne inspirujące spotkanie – śniadanie przedsiębiorców w Mikołowie. To wyjątkowe wydarzenie zrzeszyło lokalnych przedsiębiorców, którzy mieli okazję podzielić się swoimi sukcesami, propozycjami. Spotkanie odbyło się w atmosferze życzliwości i współpracy, co przyczyniło się do ciekawych dyskusji i wymiany wartościowych doświadczeń. To także miejsce do nawiązania nowych relacji biznesowych i wspierania lokalnych powiązań biznesowych, które z pewnością  przyniosą wymierne korzyści dla całej gospodarki w tym regionie. Wydarzenie to potwierdza, że regularne spotkania i wspólne działania są kluczowe dla wzmacniania współpracy między przedsiębiorcami a władzami miasta. Takie inicjatywy inspirują do podejmowania działań, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i rozwoju lokalnej społeczności.

Wierzymy, że kolejne spotkania  będą miały pozytywny wpływ na lokalny rynek biznesowy i jakość życia mieszkańców. Zbliżenie między przedsiębiorcami oraz możliwość wymiany pomysłów i doświadczeń stanowi podstawę do budowania dynamicznego i innowacyjnego środowiska biznesowego.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk zaprasza na konferencję pn. „ Finanse dla Rozwoju” która odbedzie się 16 czerwca 2023 r w Mikołowie. Uczestnictwo bezpłatne lecz z obowiązkiem rejestracji: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/bussinesinsilesia-09

Podczas konferencji będzie zaprezentowany projekt pn. Kodeks Dobrych Praktyk – dialog pomiędzy samorządem a biznesem” w którym ZPP Śląsk ma swój udział, w kuluarach zapraszamy do stoiska projektu, gdzie będzie można  porozmaiwać bezpośrednio z koordynatorem projektu Wiceprezesem Andrzejem Romańczukiem – Fiedorowicz

Po więcej szczegółów zapraszamy na www projektu: https://dialog-biznes.zpp.net.pl/

Projekt zorganizowany przy wsparciu Center for International Private Enterprise https://www.facebook.com/CIPEDC

Kodeks Dobrych Praktyk w Radiu Katowice

W dniu 24 maja o 18.45 w Radio Katowice rozmowa na temat projektu pn. „Kodeks Dobrych Praktyk – dialog pomiędzy samorządem a biznesem” z Marcinem Materną, prezesem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Śląsk!

Mowa będzie o tym: Czym jest projekt, który powstał dzięki amerykańskiej organizacji https://www.facebook.com/CIPEDC 

To też forma zaproszenia do współtworzenia Kodeksu Dobrych Praktyk i możliwości nawiązania współpraca między sektorem publicznym a prywatnym. Naszym zdaniem  jest  to kluczowe dla rozwoju gospodarczego i społecznego każdego regionu.

Zapraszamy do wysłuchania

Kontynuujemy cykl spotkań. Tym razem gościliśmy w  Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie. Za nami kolejne #ŚniadanieBiznesowe organizowane przez Biznes w Mikołowie i w powiecie mikołowskim oraz Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie.

Udział w spotkaniu wzieło ponad 20 przedsiębiorców z terenu Mikołowa, powiatu mikołowskiego i okolicznych miejscowości, którzy przy śniadaniu mogli wymienić się informacjami o swoich działaniach i potrzebach, a także wysłuchać prezentacji przygotowanej przez przedstawicieli Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Podczas spotkania pan Rafał Żelazny – wiceprezes KSSE S.A., pan Tomasz Noga i pani Dominika Czernowa opowiadali o tym jak uzyskać wsparcie dla biznesu oraz wskazywali korzyści z działania w określonym otoczeniu biznesowym. Opowiedzieli w szczególności o wsparciu firm planujących nowe inwestycje w formie zwolnień podatkowych związanych z tworzeniem nowych zakładów, zwiększaniem zdolności produkcyjnej, wprowadzaniem nowych produktów, zmianą procesu produkcyjnego lub nabywaniem aktywów należących do zakładu, który został zamknięty oraz o innych korzyściach płynących ze współpracy z Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Wiceprezes ZPP Śląsk  Andrzej Romańczuk-Fiedorowicz podczas prezentacji projektu pn. „ Kodeks Dobrych Praktyk – dialog pomiędzy samorządem a biznesem” podkreślił znaczenie dialogu jako podstawowego narzędzia dla efektywnego rozwoju i wspierania przedsiębiorców w regionie. Projekt ma na celu stworzenie partnerskiej platformy, na której przedstawiciele biznesu i władz miasta mogą wspólnie identyfikować wyzwania i poszukiwać skutecznych rozwiązań. Głównym założeniem jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju biznesu, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności regionu dla inwestorów, wzrost miejsc pracy oraz rozwój lokalnej społeczności.

Wiceprezes ZPP Śląsk podkreślił również znaczenie uczciwej i transparentnej komunikacji między przedsiębiorcami a samorządem, co ma wpłynąć na zwiększenie przejrzystości procesów decyzyjnych i eliminację ewentualnych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili pozytywne opinie na temat projektu pn. „Kodeks Dobrych Praktyk”, doceniając inicjatywę budowania konstruktywnego dialogu i partnerskich relacji. Obecność wiceprezesa ZPP Śląsk, jak i przedstawicieli samorządu, świadczy o ich wspólnej determinacji w dążeniu do wzrostu gospodarczego i rozwoju regionu poprzez aktywną współpracę. Projekt cieszy się wsparciem ze strony zarówno biznesu, jak i władz miasta, co wróży obiecującą przyszłość dla współpracy na tym obszarze.

Wydarzenie prowadził Piotr Bańczyk odpowiedzialny w mieście Mikołów – ogród życia i w powiecie mikołowskim Aktualności Powiatu Mikołowskiego za relacje z przedsiębiorcami i inwestorami .

Partnerami spotkania byli: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Centrum Społecznego Rozwoju oraz Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.

Samorząd i biznes powinni ze sobą ściśle współpracować, ponieważ ta współpraca przynosi korzyści zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla przedsiębiorców. Często jednak nawiązanie owego dialogu bywa trudne. Niemniej jednak, można zauważyć wzrost liczby gmin, które aktywnie dążą do możliwości prowadzenia otwartego dialogu i współpracy z sektorem biznesu.


W dniu 18 kwietnia miało miejsce spotkanie w Mikołowie, które zgromadziło przedsiębiorców oraz przedstawicieli miasta Mikołów. Wzięło w nim udział kilkunastu przedsiębiorców z różnych branż, a także reprezentanci Departamentu Obsługi Inwestora Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, w tym Pani Aleksandra Monsiol-Szatkowska, Pan Robert Orpych – Kierownik Referatu w Urzędzie Marszałkowskim, oraz Maciej Wontor – Kierownik Referatu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Z miasta Katowice obecni byli Pani Barbara Miś – dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Łukasz Żółciak – Główny Specjalista w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink.

Organizatorzy

Projekt realizowany przy wsparciu

Partnerzy

KONTAKT
Ewa Czerwińska
Dyrektor Departamentu Relacji
e.czerwinska@zpp.net.pl

© copyrights 2023. dialog-biznes.zpp.net.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, że Administratorem danych osobowych podawanych w ramach Projektu „Kodeks Dobrych Praktyk dialog pomiędzy samorządem a biznesem” jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.