Podsumowując drugi etap projektu rozdaliśmy Nagrody Przyjazny Samorząd

Konkurs „Przyjazny Samorząd” to ważna część projektu „Kodeks Dobrych Praktyk. Dialog między samorządem a biznesem”, której celem jest docenienie innowacyjnych pomysłów oraz wysiłków samorządów, osób i grup, które aktywnie przyczyniają się do tworzenia bardziej przyjaznego i efektywnego dialogu pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami. Chcieliśmy wyróżnić tych, którzy poświęcają swój cenny czas, energię i zasoby, aby wprowadzać pozytywne zmiany, sprawiając, że urzędy stają się miejscem nie tylko przyjaznym, ale także pomocnym dla prowadzących działalność gospodarczą.

Z pośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniliśmy zwycięzców, którzy zostali uhonorowani za swoje wyjątkowe osiągnięcia Statuetką „Przyjazny Samorząd” oraz dyplomami uznania.

Nagrody dla laureatów konkursu „Przyjazny Samorząd” zostały wręczone podczas uroczystych spotkań kończących podsumowanie projektu „Kodeks Dobrych Praktyk”. Wręczający nagrody i wyróżnienia przedstawiciele ZPP mieli okazję poznać zwycięzców osobiście i pogratulować im ich sukcesów w tworzeniu samorządu przyjaznego przedsiębiorcom. Spotkania pomogły w nawiązaniu relacji a także dały możliwość przedstawienia naszej inicjatywy a także podzielenia się dobrymi praktykami z innych miast biorących udział w projekcie. Spotkania były okazją do podziękowania zwycięzcom za ich zaangażowanie i wkład w rozwijanie samorządu oraz do promowania idei przyjaznego i zaangażowanego społeczeństwa.

Mamy nadzieję, że inicjatywa „Kodeks Dobrych Praktyk. Dialog między samorządem a biznesem” pomoże wzmacniać wspólną determinację do tworzenia przyjaznego i harmonijnego środowiska współpracy samorządów z przedsiębiorcami w regionach. Dzięki takim projektom możemy razem budować lepszą przyszłość społeczności lokalnych. Dialog pozostaje otwarty, a nasza determinacja do tworzenia lepszej przyszłości jest nieustająca. Razem możemy budować społeczeństwo, które jest przyjazne, zaangażowane i gotowe na pozytywne zmiany.

Organizatorzy

Projekt realizowany przy wsparciu

Partnerzy

KONTAKT
Ewa Czerwińska
Dyrektor Departamentu Relacji
e.czerwinska@zpp.net.pl

© copyrights 2023. dialog-biznes.zpp.net.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, że Administratorem danych osobowych podawanych w ramach Projektu „Kodeks Dobrych Praktyk dialog pomiędzy samorządem a biznesem” jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.