Koordynator regionalny projektu

Sławomir Nowak >> slawek.nowak@gmail.com

Kodeks Dobrych Praktyk w Oświęcimiu

Kodeks Dobrych Praktyk w Oświęcimiu ma na celu budowanie silnych więzi pomiędzy miejscowym samorządem a biznesem, co jest kluczowym elementem dla rozwoju miasta. W dniu 2 sierpnia odbyło się ważne spotkanie w Urzędzie Miasta, w którym uczestniczył Wiceprezydent, Pan Krzysztof Kania, wykazując tym samym zaangażowanie w współpracę z przedsiębiorcami.
Miasto Oświęcim dostrzega wartość dialogu z biznesem jako narzędzia do budowania harmonijnych relacji i podejmowania wspólnych inicjatyw. Pragnie, aby stawało się ono wzorem dla innych samorządów, które również chciałyby osiągnąć sukces poprzez skuteczną komunikację z sektorem prywatnym. W ramach Kodeksu Dobrych Praktyk, miasto stawia na transparentność, uczciwość oraz otwartość na potrzeby i sugestie przedsiębiorców. Przedstawiciele samorządu aktywnie słuchają opinii lokalnych firm, angażując się w konstruktywny dialog, aby lepiej zrozumieć ich wyzwania i potrzeby. Komunikacja jest niewątpliwie kluczowym elementem w procesie współpracy. Dzięki otwartej wymianie informacji pomiędzy samorządem a biznesem, możliwe jest skuteczne rozwiązywanie problemów i podejmowanie strategicznych decyzji na rzecz rozwoju miasta. Miasto Oświęcim dąży do stworzenia przyjaznego środowiska dla lokalnych przedsiębiorstw, które sprzyja innowacjom, tworzeniu miejsc pracy i zrównoważonemu rozwojowi. Wspólnie z sektorem biznesowym podejmują działania mające na celu wspieranie lokalnych przedsiębiorców, inicjowanie projektów rozwojowych oraz tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju gospodarczego regionu.

Wierzymy, że efektywna współpraca między samorządem a biznesem przynosi korzyści dla całej społeczności, wzmacniając lokalną gospodarkę i podnosząc jakość życia mieszkańców. Dążymy do tego, aby Oświęcim stał się przykładem udanej synergii pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, inspirując innych do podobnych działań na rzecz rozwoju swoich społeczności.

Dziękujemy za owocne spotkanie i czekamy na rozwój działań.

https://oswiecim.pl/wydzialy/wiceprezydent-miasta-z-ca-prezydenta/

Organizatorzy

Projekt realizowany przy wsparciu

Partnerzy

KONTAKT
Ewa Czerwińska
Dyrektor Departamentu Relacji
e.czerwinska@zpp.net.pl

© copyrights 2023. dialog-biznes.zpp.net.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, że Administratorem danych osobowych podawanych w ramach Projektu „Kodeks Dobrych Praktyk dialog pomiędzy samorządem a biznesem” jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.