Koordynator regionalny projektu

Urban Kielichowski  >> lodzkie@zpp.net.pl

Z wielką dumą nagrodziliśmy samorząd łódzki w osobie wiceprezydenta Adam Pustelnik za coraz lepszy dialog z lokalnym biznesem. Rozmawialiśmy także o przyszłości projektu. Gratulacje!

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z ostatniego spotkania, które odbyło się w ramach projektu „Kodeks Dobrych Praktyk” a dotyczyło współpracy między łódzkimi przedsiębiorcami a samorządem. Podczas tego wydarzenia mieliśmy przyjemność podzielić się naszymi przemyśleniami z licznie zgromadzonymi przedstawicielami lokalnej łódzkiej społeczności biznesowej.

Na spotkanie przybyli również przedstawiciele CIPE, co dodatkowo podniosło rangę i znaczenie tego wydarzenia. Jesteśmy przekonani, że projekt wszedł w kolejny etap budowania silnych relacji biznesowych.

 

Zapraszamy przedsiębiorców z Łodzi na spotkanie biznesowe, które odbędzie się w czwartek, 15 czerwca 2023 r., o godzinie 18:00. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Piotrowskiej 157 a, na 19. piętrze. Jest to doskonała okazja do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami z regionu.

Podczas spotkania omówimy ciekawe tematy związane z biznesem, takie jak inwestycje, strategie rozwoju czy wyzwania przedsiębiorczości w dzisiejszym świecie. Będzie również możliwość zapoznania się z ciekawym projektem i działaniami podejmowanymi przez lokalny samorząd.

Nie tylko tematy będą interesujące, ale również ludzie, którzy wezmą udział w spotkaniu. Spotkanie to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, wymiany pomysłów i inspiracji. Można spotkać przedsiębiorców z różnych branż i poznać ich sukcesy oraz wyzwania, z którymi się borykają.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z Łodzi, którzy chcą poszerzyć swoją sieć kontaktów, dzielić się wiedzą i rozwijać swoje biznesowe możliwości. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych i niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy branży. Dołącz do nas i spędź inspirujący wieczór w towarzystwie ciekawych ludzi.

Zapisz się >> miroslaw.mielczarek@mbank.pl

ZPP Łódź razem z przedsiębiorcami i urzędnikami Urzędu Miasta Łodzi spotkało się, aby omówić sposoby poprawy komunikacji pomiędzy lokalnym biznesem a samorządem. Spotkanie odbyło się 12 maja i było okazją do zgłoszenia i dyskusji nad różnymi postulatami oraz sugestiami dotyczącymi ulepszenia współpracy i wspierania przedsiębiorców.

W trakcie rozmów padło wiele cennych propozycji i pomysłów, które mają na celu zwiększenie efektywności komunikacji, usprawnienie procesów administracyjnych i eliminację ewentualnych przeszkód biurokratycznych dla lokalnych przedsiębiorców. Wysoka frekwencja oraz zaangażowanie uczestników wskazują na duże zainteresowanie tematem oraz potrzebę kontynuacji tego projektu.

 

Wyniki tych dobrych rozmów stanowią podstawę dla dalszych działań. Teraz, kontynuując projekt, będziemy starali się znaleźć nowe rozwiązania, które pozwolą usprawnić komunikację i współpracę między samorządem a lokalnym biznesem. Będziemy analizować zgłoszone postulaty, identyfikować obszary do poprawy i dążyć do wprowadzenia konkretnych działań, które przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej.

Ważne jest, aby kontynuować ten projekt, ponieważ poprawa komunikacji i współpracy pomiędzy samorządem a biznesem przynosi korzyści dla obu stron.

Skuteczna i płynna komunikacja umożliwia szybsze reagowanie na potrzeby przedsiębiorców, wspólną identyfikację problemów oraz znalezienie optymalnych rozwiązań. Dzięki temu możliwe jest stworzenie sprzyjającego środowiska dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i zwiększenie atrakcyjności miasta jako miejsca inwestycji.

Kontynuując projekt, będziemy skupiać się na poszukiwaniu nowych rozwiązań, wypracowywaniu efektywnych mechanizmów komunikacji i budowaniu trwałego partnerstwa między biznesem a samorządem. Dążymy do tworzenia otwartego, dynamicznego i efektywnego systemu, który służy rozwojowi lokalnej społeczności oraz umacnianiu pozycji Łodzi jako atrakcyjnego środowiska biznesowego.

https://www.facebook.com/photo?fbid=556643743301139&set=pcb.556645046634342

DOŁĄCZ DO ZAMKNIĘTEJ GRUPY

Przedsiębiorco! Szukasz sposobów na rozwój swojego biznesu w Łodzi? Dołącz do zamkniętej grupy na Facebooku „Urząd dla Biznesu”! Grupa została utworzona z myślą o spełnieniu postulatów łódzkiego biznesu zgłoszonych podczas projektu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Łódź we współpracy z Miastem Łódź oraz przy wsparciu Center for International Private Enterprise  (CIPE).

Naszym celem jest śledzenie na bieżąco wszystkich istotnych kwestii związanych z biznesem w Łodzi oraz zapewnienie pomocy i cennych informacji dla łódzkiego biznesu. Dołączając do naszej grupy, otrzymasz najnowsze informacje na temat rynku oraz będziesz miał możliwość wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami. Razem możemy stworzyć lepsze warunki dla biznesu w Łodzi!

Aby zapisać się do grupy „Urząd dla Biznesu” na Facebooku, wyślij zgłoszenie na adres e-mail: lodzkie@zpp.net.pl lub m.maslowski@uml.lodz.pl. Dołącz już teraz i skorzystaj z dostępnych w grupie informacji oraz pomocy dla łódzkiego biznesu!

Organizatorzy

Projekt realizowany przy wsparciu

Partnerzy

KONTAKT
Ewa Czerwińska
Dyrektor Departamentu Relacji
e.czerwinska@zpp.net.pl

© copyrights 2023. dialog-biznes.zpp.net.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, że Administratorem danych osobowych podawanych w ramach Projektu „Kodeks Dobrych Praktyk dialog pomiędzy samorządem a biznesem” jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.