Koordynator regionalny projektu

Sławomir Nowak >> slawek.nowak@gmail.com

Oświęcim_b

Miasto Oświęcim to kolejna gmina, w której współpraca między samorządem a pracodawcami odgrywa kluczową rolę. To miejsce, które charakteryzuje się wyjątkowymi wyzwaniami i potrzebami, które podkreślają konieczność wspólnego działania. Istnieje wiele powodów, dla których ta współpraca nie tylko ma znaczenie, ale stanowi nieodzowny element rozwoju tego regionu.

W trakcie spotkania, które odbyło się w dniu 15 września 2023 roku, przedsiębiorcy oraz zgromadzeni przedstawiciele samorządu gminy Oświęcim i pobliskich gmin poruszyli wiele istotnych kwestii. Spotkanie to stanowiło doskonałą okazję do wymiany pomysłów oraz sugestii między samorządem a przedsiębiorcami, które mogą przyczynić się do rozwiązania lokalnych problemów oraz do stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Dla Oświęcimia, ze względu na jego specyfikę i historię, współpraca ta jest nie tylko ważna, ale również stanowi istotny element budowania trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Wspólna praca może obejmować inicjowanie projektów edukacyjnych, tworzenie miejsc pracy, rozwijanie infrastruktury, promocję turystyki oraz wsparcie dla lokalnych inicjatyw społecznych. Poprzez tę współpracę można skutecznie reagować na zmieniające się potrzeby społeczności lokalnej i przyczynić się do budowy lepszego i bardziej perspektywicznego środowiska.

 

Miasto Oświęcim już prowadzi działania mające na celu współpracę między samorządem a pracodawcami, ale dąży do jeszcze bardziej zaawansowanej współpracy. W związku z tym, Miasto ma wyjątkową szansę na dalszy rozwój tej współpracy, co nie tylko przyniesie korzyści obecnej generacji mieszkańców, ale także zadba o przyszłe pokolenia i zapewni trwały rozwój tego pięknego regionu.

Zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie dotyczące dialogu pomiędzy samorządem a biznesem!

📅 Data: 15 września 2023 (piątek)
🕚 Godzina: 11:00 – 13:00

🏢 Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego
📚 Adres: Galeria Książki, ul. Nojego 2B, Oświęcim

🟦Podczas tego wydarzenia poruszymy ważne kwestie dotyczące relacji między sektorem publicznym a przedsiębiorstwami. Czy przedsiębiorcy mają wpływ na pracę z urzędami? Jakie są najlepsze praktyki w dialogu między samorządem a biznesem?
🟩To będzie doskonała okazja do wymiany poglądów i nawiązania ciekawych kontaktów. Nie przegap tego ważnego spotkania‼
🟨Dołącz do nas i podziel się swoimi doświadczeniami oraz opiniami na ten temat. Razem możemy tworzyć lepszą przyszłość dla naszego regionu.

Zapraszamy serdecznie! Wydarzenie otwarte 🤝📊🗣️

ffeefwegw

Kodeks Dobrych Praktyk w Oświęcimiu

Kodeks Dobrych Praktyk w Oświęcimiu ma na celu budowanie silnych więzi pomiędzy miejscowym samorządem a biznesem, co jest kluczowym elementem dla rozwoju miasta. W dniu 2 sierpnia odbyło się ważne spotkanie w Urzędzie Miasta, w którym uczestniczył Wiceprezydent, Pan Krzysztof Kania, wykazując tym samym zaangażowanie w współpracę z przedsiębiorcami.
Miasto Oświęcim dostrzega wartość dialogu z biznesem jako narzędzia do budowania harmonijnych relacji i podejmowania wspólnych inicjatyw. Pragnie, aby stawało się ono wzorem dla innych samorządów, które również chciałyby osiągnąć sukces poprzez skuteczną komunikację z sektorem prywatnym. W ramach Kodeksu Dobrych Praktyk, miasto stawia na transparentność, uczciwość oraz otwartość na potrzeby i sugestie przedsiębiorców. Przedstawiciele samorządu aktywnie słuchają opinii lokalnych firm, angażując się w konstruktywny dialog, aby lepiej zrozumieć ich wyzwania i potrzeby. Komunikacja jest niewątpliwie kluczowym elementem w procesie współpracy. Dzięki otwartej wymianie informacji pomiędzy samorządem a biznesem, możliwe jest skuteczne rozwiązywanie problemów i podejmowanie strategicznych decyzji na rzecz rozwoju miasta. Miasto Oświęcim dąży do stworzenia przyjaznego środowiska dla lokalnych przedsiębiorstw, które sprzyja innowacjom, tworzeniu miejsc pracy i zrównoważonemu rozwojowi. Wspólnie z sektorem biznesowym podejmują działania mające na celu wspieranie lokalnych przedsiębiorców, inicjowanie projektów rozwojowych oraz tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju gospodarczego regionu.

Wierzymy, że efektywna współpraca między samorządem a biznesem przynosi korzyści dla całej społeczności, wzmacniając lokalną gospodarkę i podnosząc jakość życia mieszkańców. Dążymy do tego, aby Oświęcim stał się przykładem udanej synergii pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, inspirując innych do podobnych działań na rzecz rozwoju swoich społeczności.

Dziękujemy za owocne spotkanie i czekamy na rozwój działań.

https://oswiecim.pl/wydzialy/wiceprezydent-miasta-z-ca-prezydenta/

IMG_3699

Miasto Kraków włączyło się w projekt, aby wspierać rozwój lokalnego biznesu i inicjatyw społecznych. W dniu 12 maja 2023 r. odbyło się spotkanie z Panią Martą Nowak, Dyrektorem Magistratu – Wydziału Organizacji i Nadzoru Miasta Kraków, Wiceprezesem ZPP Małopolska, które miało na celu wzmacnianie dialogu pomiędzy samorządem a biznesem. Władze miasta uznają, że ta współpraca jest niezmiernie ważna dla zrównoważonego rozwoju i dobrobytu społeczności lokalnej.

Spotkanie z Panią Martą Nowak miało na celu omówienie aktualnych potrzeb i wyzwań stojących przed lokalnym biznesem oraz przedstawienie inicjatyw i programów, które mogą wesprzeć przedsiębiorców w rozwoju ich działalności. Dialog pomiędzy samorządem a biznesem pozwala na wymianę informacji, zdobycie wiedzy na temat potrzeb lokalnych przedsiębiorców oraz identyfikację obszarów, w których miasto może udzielić wsparcia.

Współpraca z biznesem jest istotna nie tylko dla wzrostu gospodarczego, ale także dla tworzenia miejsc pracy, rozwijania infrastruktury i promowania innowacji. Działania podejmowane przez miasto Kraków mają na celu stworzenie sprzyjającego środowiska dla biznesu, eliminację zbędnych biurokratycznych przeszkód i wspieranie przedsiębiorczości lokalnej.

Wzmacnianie dialogu pomiędzy samorządem a biznesem jest strategicznym priorytetem Miasta Kraków, ponieważ ta współpraca sprzyja rozwojowi ekonomicznemu, społecznemu i kulturalnemu miasta. Poprzez otwarty dialog i wspólne działania, miasto Kraków dąży do stworzenia atrakcyjnego środowiska dla biznesu oraz do budowania trwałych partnerstw, które przynoszą korzyści zarówno lokalnej społeczności, jak i przedsiębiorcom.

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=2

Organizatorzy

Projekt realizowany przy wsparciu

Partnerzy

KONTAKT
Ewa Czerwińska
Dyrektor Departamentu Relacji
e.czerwinska@zpp.net.pl

© copyrights 2023. dialog-biznes.zpp.net.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, że Administratorem danych osobowych podawanych w ramach Projektu „Kodeks Dobrych Praktyk dialog pomiędzy samorządem a biznesem” jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.