Koordynator regionalny projektu

Aneta Janik-Barciś >> a.janik-barcis@zppczestochowa.pl

 

Kontynuujemy projekt „Dobrych Praktyk – czyli dialog pomiędzy samorządem a biznesem”

W marcu ubiegłego roku rozpoczęliśmy inicjatywę mającą na celu poprawę komunikacji pomiędzy samorządem a lokalnym biznesem. Projekt ten został zainicjowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Center for International Private Enterprise, światową organizację działającą na rzecz przedsiębiorców. W tegorocznej odsłonie postanowiliśmy poszerzyć zasięg i wprowadzić nowe zaangażowane podmioty.

 

Jesteśmy dumni z tego, że do naszej wspólnej inicjatywy zaprosiliśmy Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Reprezentowani przez Pana Prezesa Marcina Kozaka, podpisaliśmy list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz przedsiębiorców. Celem tego porozumienia jest umożliwienie rozwoju społeczno-gospodarczego Częstochowy poprzez realizację projektów skoncentrowanych na podnoszeniu jakości życia mieszkańców, rozwoju rynku pracy, zwiększeniu poziomu przedsiębiorczości, innowacyjności gospodarki, edukacji i integracji społecznej.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. odgrywa kluczową rolę w promowaniu rozwoju lokalnego i wspieraniu przedsiębiorców na terenie Częstochowy. Ich działania obejmują różnorodne inicjatywy, które mają na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Współpraca z takim doświadczonym podmiotem przyniesie naszemu projektowi nowe możliwości i wzbogaci naszą wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań lokalnych przedsiębiorców.

W ramach projektu będziemy kontynuować organizację spotkań, warsztatów, konferencji oraz paneli dyskusyjnych. Naszym celem jest stworzenie otwartego forum, które umożliwi przedstawienie problemów, wyzwań i potrzeb przedsiębiorców lokalnych, a także zapewnienie odpowiedniego wsparcia ze strony władz samorządowych. Pragniemy skupić się na wymianie najlepszych praktyk, które pozwolą na stworzenie korzystnego środowiska biznesowego w Częstochowie.

Kluczowymi obszarami naszej współpracy będą działania na rzecz zwiększenia dostępu do finansowania dla lokalnych przedsiębiorstw, promocja innowacji i nowych technologii, jak również usprawnienie procedur administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Będziemy również wspólnie dążyć do rozwoju kompetencji i umiejętności lokalnych pracowników, aby sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Wierzymy, że współpraca między samorządem a biznesem jest kluczowym elementem budowania dynamicznego i konkurencyjnego miasta. Poprzez nasz projekt chcemy stworzyć atmosferę wzajemnego zaufania i współpracy, która przyczyni się do trwałego rozwoju lokalnej gospodarki, tworzenia nowych miejsc pracy oraz polepszenia jakości życia mieszkańców Częstochowy.

Zapraszamy wszystkie lokalne przedsiębiorstwa do aktywnego udziału w projekcie, dzielenia się swoimi doświadczeniami i wskazania obszarów, które wymagają szczególnego wsparcia. Razem możemy osiągnąć znaczące rezultaty i stworzyć bardziej przyjazne środowisko dla rozwoju biznesu i innowacji w naszym regionie.

Wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. jesteśmy gotowi podjąć wyzwania i działać na rzecz rozwoju lokalnego biznesu. Naszym celem jest zbudowanie mostu pomiędzy samorządem a biznesem, który przyniesie korzyści obu stronom i przyczyni się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju naszego regionu.

Dziękujemy za zaufanie

Zespół ZPP Częstochowa

DZISIAJ ODBYŁO SIĘ DRUGIE W TYM ROKU
ŚNIADANIE PRZEDSIĘBIORCÓW ZPP CZĘSTOCHOWA

 
Śniadanie zorganizowane było w ramach projektu „Kodeks dobrych praktyk – dialog samorządu z biznesem”, który rozpoczęliśmy z Urzędem Miasta Częstochowy w sierpniu ubiegłego roku. Projekt ma na celu poprawę komunikacji pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami a urzędami.
 
 
Na naszych spotkaniach obecny jest p. Prezydent Piotr Grzybowski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Piotr Urbaniak i p. Katarzyna Golanowska oraz ProRektor Politechniki Częstochowskiej p. Marek Warzecha.
Śniadanie było równiż doskonałą okazją do tego, aby przedstawić Laureatów i Zwycięzcę Gali Dobra Firma 2023. Przypomnijmy:
 
Laureatami w kategorii Najbardziej Efektywna Firma zostali:
 
Zwycięzcą w kategorii Najlepszy Inwestor został:
 
Jeszcze raz gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

ŚNIADANIA BIZNESOWE

W ramach kontynuacji projektu udało się osiągnąć porozumienie z Urzędem Miasta w celu organizacji wspólnych śniadań, które gromadzą przedsiębiorców, przedstawicieli władz miasta oraz zaproszonych gości ze świata biznesu, tworząc platformę do wymiany pomysłów, budowania relacji i wspierania rozwoju lokalnej społeczności biznesowej.

Wspólne śniadania raz na kwartał są ważnym elementem projektu, który przyczynia się do budowy silnej i zrównoważonej społeczności biznesowej. Dzięki takiemu regularnemu dialogowi między przedsiębiorcami a władzami miasta, możliwe jest lepsze zrozumienie potrzeb i wyzwań obu stron oraz podejmowanie skutecznych działań na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki.

W trakcie śniadań przedsiębiorcy mają okazję prezentować swoje projekty, inicjatywy oraz wyzwania, z którymi się spotykają. Przedstawiciele władz miasta mogą udzielać wsparcia i sugestii, a także zapewniać informacje dotyczące planów rozwoju i polityki lokalnej. Zaproszeni goście ze świata biznesu przynoszą swoje doświadczenia i perspektywy, dzieląc się inspirującymi historiami sukcesu i wskazówkami dla lokalnych przedsiębiorców.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 30 maja 2023 r. o godz. 10:00 w Hotelu Scout przy ul. Drogowców 12 w Częstochowie. W spotkaniu udział weźmie Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Grzybowski, przedstawiciel Urzędu Pracy i  Politechniki Częstochowskiej.

Serdecznie zapraszamy!

W ubiegłym roku podpisaliśmy z Urzędem Miasta Częstochowy porozumienie dotyczące wspólnego tworzenia „Kodeksu Dobrych Praktyk – czyli dialogu pomiędzy samorządem a lokalnymi przedsiębiorcami”.

W tym roku w ramach kontynuacji projektu, spotkaliśmy się z Naczelnikami Wydziałów Urzędu Miasta oraz Zastępcą Prezydenta Piotrem Grzybowskim, aby przedstawić wyniki projektu i porozmawiać o współpracy.

Spotkanie miało miejsce 27 kwietnia w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta.

Projekt współtworzony jest wspólnie z międzynarodową organizacją działającą na rzecz przedsiębiorców na całym świecie https://www.facebook.com/CIPEDC

Organizatorzy

Projekt realizowany przy wsparciu

Partnerzy

KONTAKT
Ewa Czerwińska
Dyrektor Departamentu Relacji
e.czerwinska@zpp.net.pl

© copyrights 2023. dialog-biznes.zpp.net.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, że Administratorem danych osobowych podawanych w ramach Projektu „Kodeks Dobrych Praktyk dialog pomiędzy samorządem a biznesem” jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.