Edycja 2022

Zeszłoroczna edycja projektu „Kodeks dobrych praktyk – dialog pomiędzy samorządem a biznesem”  była realizowana w trzech miastach: Częstochowie, Katowicach oraz Łodzi. By rozpoznać potrzeby lokalnego środowiska przedsiębiorców przeprowadziliśmy badania nt. relacji między lokalnym biznesem a władzami samorządowymi. W efekcie powstały trzy raporty, prezentujące wyniki uzyskane wśród przedsiębiorców z danego miasta na tle ogółu przedsiębiorców z trzech badanych lokacji.

W dalszej kolejności wyniki badań zostały przedstawione podczas zorganizowanych spotkań i konsultacji pomiędzy przedsiębiorcami i przedstawicielami częstochowskiego, katowickiego i łódzkiego samorządu. Spotkania w formie warsztatów przyniosły wiele ciekawych obserwacji, były okazją do wymiany poglądów i doświadczeń i pomogły w budowaniu wzajemnych relacji.

Projekt zakończyły trzy regionalne konferencje oraz podsumowanie w postaci zbiorczego raportu „Kodeks dobrych praktyk – dialog pomiędzy samorządem a biznesem”, w którym znalazły się najważniejsze wnioski, rekomendacje i zbiór dobrych praktyk.

MATERIAŁY

Badanie firm dot. relacji między biznesem a władzami samorządowymi. Niniejszy raport prezentuje wyniki uzyskane wśród przedsiębiorców z Częstochowy na tle ogółu przedsiębiorców z trzech badanych miast.

Badanie firm dot. relacji między biznesem a władzami samorządowymi.Niniejszy raport prezentuje wyniki uzyskane wśród przedsiębiorców z Łodzi na tle ogółu przedsiębiorców z trzech badanych miast.

Badanie firm dot. relacji między biznesem a władzami samorządowymi. Niniejszy raport prezentuje wyniki uzyskane wśród przedsiębiorców z Katowic na tle ogółu przedsiębiorców z trzech badanych miast.

Zainteresowanych naszym badaniem zapraszamy do zapoznaniem się z raportem podsumowującym, który dostępny jest pod linkiem

SOCIAL MEDIA I PUBLIKACJE

Opinia Jeffrey’a Lighfoota, dyrektora programowego na Europe (CIPE) na temat współpracy przy projekcie (FB, TT ).

Podziękowania partnerom za wsparcie i zaangażowanie przy projekcie „Kodeks Dobrych Praktyk – Dialog pomiędzy samorządem a biznesem” (FB, TT).

Przekazanie podpisanego porozumienia CIPE, ZPP , ZPP ŚLĄSK i miasto Katowice pomiędzy Prezydentem Katowic Marcinem Krupą, a wice prezesem ZPP ŚLĄSK Andrzejem Romańczukiem-Fiedorowiczem (FB i LI).

Z badań przeprowadzonych wśród Katowickich przedsiębiorców na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wynika, że przedsiębiorcy deklarują chęć współpracy z samorządem. Odsetek pozytywnych ocen (bardzo duże lub duże chęci współpracy) jest wyższy niż negatywnych (bardzo małe lub małe chęci współpracy) – (FB i LI).

Organizatorzy

Projekt realizowany przy wsparciu

Partnerzy

KONTAKT
Ewa Czerwińska
Dyrektor Departamentu Relacji
e.czerwinska@zpp.net.pl

© copyrights 2023. dialog-biznes.zpp.net.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, że Administratorem danych osobowych podawanych w ramach Projektu „Kodeks Dobrych Praktyk dialog pomiędzy samorządem a biznesem” jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.