Wczoraj podczas Śniadania Przedsiębiorców ZPP prezydent Krzysztof Matyjaszczyk odebrał statuetkę „Przyjazny Samorząd”. Tytuł ten został przyznany Urzędowi Miasta Częstochowy za tworzenie sprzyjającego środowiska biznesowego i podejmowanie inicjatyw na rzecz lokalnych przedsiębiorców.

Spotkanie zorganizowane przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców było okazją do przekazania prezydentowi podziękowań między innymi za aktywny udział w projekcie „Kodeks Dobrych Praktyk dialog pomiędzy Samorządem a Biznesem”. Doceniono „zaangażowanie, profesjonalizm oraz zdolność do efektywnej współpracy, która stanowi źródło inspiracji dla innych miast i instytucji”, co podsumowuje budowane latami dobre kontakty Urzędu ze środowiskiem biznesowym i inwestorami.

Przypomnijmy, że Kodeks dobrych praktyk – dialog społeczny z przedsiębiorcami to projekt zainicjowany w marcu ubiegłego roku przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Center for International Private Enterprise (CIPE). Jego celem jest pomoc w dialogu społecznym między przedsiębiorcami a samorządem gminnym wybranych miast.

Inicjatywa jest odpowiedzią na to, że w Polsce tylko niektóre gminy podejmują odpowiednie działania wspierające przedsiębiorczość i wykorzystują dostępne narzędzia w tym obszarze. ZPP chce stymulować wdrażanie systemowych, skoordynowanych rozwiązań w zakresie dialogu z lokalnym biznesem.

Projekt był realizowany w trzech miastach: Częstochowie, Katowicach oraz Łodzi.

Dialog społeczny w Polsce jest prawnie i systemowo realizowany na poziomie krajowym (Rada Dialogu Społecznego) oraz na poziomie regionalnym (Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego). Brakuje jednak systemowych rozwiązań i dobrych praktyk na poziomie lokalnym – między przedsiębiorcami a samorządem terytorialnym (gminami). Z tego właśnie braku wyszła inicjatywa ZPP.

 

Na zdjęciu: Aneta Janik-Barciś, prezeska Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – Częstochowa, wręcza nagrodę prezydentowi Częstochowy.

Organizatorzy

Projekt realizowany przy wsparciu

Partnerzy

KONTAKT
Ewa Czerwińska
Dyrektor Departamentu Relacji
e.czerwinska@zpp.net.pl

© copyrights 2023. dialog-biznes.zpp.net.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, że Administratorem danych osobowych podawanych w ramach Projektu „Kodeks Dobrych Praktyk dialog pomiędzy samorządem a biznesem” jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.