ikona

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

 „Dialog pomiędzy samorządem a biznesem”

to projekt zainicjowany w marcu 2022 przez ZPP oraz Center for International Private Enterprise (CIPE). Jego celem jest pomoc w dialogu społecznym między przedsiębiorcami a samorządami. Chcemy stymulować tworzenie i wdrażanie systemowych, skoordynowanych rozwiązań w zakresie dialogu z lokalnym biznesem.

W tegorocznej, już 3 edycji projektu skupiamy się na dalszym wzmacnianiu  relacji między samorządami a sektorem biznesowym w dwóch kluczowych miastach – Częstochowie i Katowicach, przy zaangażowaniu pobliskich gmin. Naszym celem jest opracowanie precyzyjnego podejścia, które przyniesie istotne i trwałe efekty rozwojowe dla określonego regionu.

 

W edycji 2023 projektu obok kontynuacji działań w Łodzi, Częstochowie i Katowicach do naszej inicjatywy dołączają kolejne trzy miasta: Kraków, Suwałki i Szczecin. Wspólnie z samorządami i przedstawicielami biznesu będziemy pracować nad usprawnieniem relacji i przepływu informacji na temat możliwości współpracy i wsparcia w rozwoju, na które mogą liczyć przedsiębiorcy w kontaktach z władzami lokalnymi.

W edycji 2022 projekt „Kodeks dobrych praktyk – dialog pomiędzy samorządem a biznesem” był realizowany w trzech miastach: Częstochowie, Katowicach oraz Łodzi. By rozpoznać potrzeby oraz zbadać rynek, przeprowadziliśmy w tych miastach badania nt. relacji między biznesem a władzami samorządowymi. W efekcie powstały trzy raporty, prezentujące wyniki uzyskane wśród przedsiębiorców z danego miasta na tle ogółu przedsiębiorców z trzech badanych lokacji…

NAGRODY PRZYJAZNY SAMORZĄD

Konkurs „Przyjazny Samorząd” to ważna część projektu „Kodeks Dobrych Praktyk. Dialog między samorządem a biznesem”, której celem jest docenienie innowacyjnych pomysłów oraz wysiłków samorządów, osób i grup, które aktywnie przyczyniają się do tworzenia bardziej przyjaznego i efektywnego dialogu pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami. Chcieliśmy wyróżnić tych, którzy poświęcają swój cenny czas, energię i zasoby, aby wprowadzać pozytywne zmiany, sprawiając, że urzędy stają się miejscem nie tylko przyjaznym, ale także pomocnym dla prowadzących działalność gospodarczą.

Z pośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniliśmy zwycięzców, którzy zostali uhonorowani za swoje wyjątkowe osiągnięcia Statuetką „Przyjazny Samorząd” oraz dyplomami uznania.

WIĘCEJ

UCZESTNICY O PROJEKCIE

AKTUALNOŚCI

Kielce

Kielce przyjazne przedsiębiorcom

Nagrodę w konkursie „Przyjazny Samorząd” odebrała dziś z rąk przedstawicieli Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wiceprezydent Bożena Szczypiór. Spotkanie w ratuszu było również okazją do rozmów nt. współpracy miasta z powstającym…
69731

Częstochowa z nagrodą „Przyjazny Samorząd”

Wczoraj podczas Śniadania Przedsiębiorców ZPP prezydent Krzysztof Matyjaszczyk odebrał statuetkę „Przyjazny Samorząd”. Tytuł ten został przyznany Urzędowi Miasta Częstochowy za tworzenie sprzyjającego środowiska biznesowego i podejmowanie inicjatyw na rzecz lokalnych…
Iława2_popr.

Miasto Iława z nagrodą „Przyjazny Samorząd”

Konkurs „Przyjazny Samorząd” to ważna część projektu „Kodeks Dobrych Praktyk. Dialog między samorządem a biznesem”, której celem jest docenienie innowacyjnych pomysłów oraz wysiłków samorządów, osób i grup, które aktywnie przyczyniają…
przyjazny-urzad_650d394730a8a7_97614633.jpg

„Przyjazny Urząd”. Jastrzębie-Zdrój z nagrodą

Miasto Jastrzębie-Zdrój zostało nagrodzone tytułem „Przyjzny Urząd” podczas spotkania podsumowującego projekt „Kodeks Dobrych Praktyk – Dialog pomiędzy samorządem a biznesem”. Odbyło się one w Miejskim Inkubatorze Przesiębiorczości w Katowicach. Związek…

Organizatorzy

Projekt realizowany przy wsparciu

Partnerzy

KONTAKT
Ewa Czerwińska
Dyrektor Departamentu Relacji
e.czerwinska@zpp.net.pl

© copyrights 2023. dialog-biznes.zpp.net.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, że Administratorem danych osobowych podawanych w ramach Projektu „Kodeks Dobrych Praktyk dialog pomiędzy samorządem a biznesem” jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.